29 april 2018

Ny förbundsordförande
för Centerstudenter

Bästa medlemmar,

Jag heter Naod Habtemichael, är 23 år gammal och är förbundsordförande för Centerstudenter. Jag har varit ledamot av förbundsstyrelsen sedan i april och innan dess varit avdelningsordförande för Centerstudenter Göteborg. I fjol jobbade jag som politisk sekreterare för Centerpartiet i Västra Götalandregionen och sedan årsskiftet har jag återupptagit studierna vid Göteborgs universitet. Dessutom har jag fått det fina förtroendet att stå på andra plats i valet till Göteborgs kommunfullmäktige.

Jag gick med i Centerstudenter för drygt fem år sedan. Jag valde att gå med eftersom jag är övertygad om att vägen framåt stavas frihet. Att ingen annan ska sätta käppar i hjulen för dina ambitioner och livsval. Att det är fria människor som fått göra fria val som lett till dagens välstånd. Vi ska försvara friheten och syna enkelspåriga tankespår som präglas av kollektivism och slutenhet. Vi ska även fortsätta verka för att partiet håller gränsen när deras ideologiska kompass börjar styra åt fel håll.


Med vänliga hälsningar,
Naod Habtemichael

Fria tankars hem

Aldrig haft bättre förutsättningar

Vi har aldrig haft så många medlemmar eller haft så många aktiviteter som i dag. Vi har således väldigt goda förutsättningar när vi närmar oss valrörelsen.

Akademin och hederligheten

Centerstudenter ska fortsätta höja nivån och sänka tonläget. Det är viktigt att vi fokuserar på att bidra med en saklig och sansad ton i den politiska debatten. 

Synas och höras som aldrig förr

Förbundets påverkansarbete, både internt och i den offentliga debatten, har fungerat väldigt väl de senaste åren. Nu när vi ska äntra valrörelsen är det dags att växla upp.

På natten och på dagen

Centerstudenter är kända för att vara ett förbund som anordnar väldigt bra fester. Det är en tradition som inte får nedprioriteras.

Om mig

STUDENT

För tillfället studerar jag statsvetenskap i Göteborg med sikte på att ta examen i nationalekonomi.

KNEGARE

Förutom ett antal år som truckförare på Volvo och drygt två år inom bankväsendet jobbade jag, fram tills nyligen, som politisk sekreterare för Centerpartiet i Västra Götalandsregionen.

CENTERSTUDENT

Efter att ha varit aktiv i Göteborgsavdelningen ett par år fick jag i fjol förtroendet att sitta i vår förbundsstyrelse. De erfarenheter jag har fått både från avdelningen och förbundsstyrelsen gör att jag har en god överblick över förbundet och dess organisering.

GÖTEBORGARE

Jag är född och uppvuxen i Göteborg. På fritiden gillar jag att göra allt från att se på IFK Göteborg spela en match, slå mig ned med en bra bok eller umgås med vänner.

Politikutveckling

Idépolitik

Vi är ett hem för fria tankar. Där idéer får växa fritt och där vi måste se till att medlemmars intresse för idépolitik ständigt får näring.

Högre utbildningspremie

Att flit och strävsamhet ska löna sig är en grundläggande ideologisk fråga om att du har rätt till frukten av ditt arbete. Vi måste fortsätta driva frågan och få den ännu högre upp på agendan.

Rapporter

I höst vill jag att vi initierar en idépolitisk arbetsgrupp bestående av medlemmar. Arbetsgruppen ska gå på djupet och skriva en rapport.

Reformer

Centerstudenter står för de reformer som Sverige behöver i dag och som Centerpartiet kommer stå för i morgon. Vi behöver bli bättre på att förklara att ett friare samhälle förutsätter att våra idéer tas tillvara på.

I media

En ansvarsfull försvars- och säkerhetspolitik kräver ett bättre ledarskap för Sverige. Det är dags att höja försvarsförmågan, garantera Sveriges säkerhet och ansöka om medlemskap i Nato.

Debattartikel, Göteborgs-Posten

SSU väljer att avvisa de viktigaste lösningarna och skylla på marknadskrafter som inte ens existerar, skriver Simon Palme och Naod Habtemichael.

Sverige behöver ett politiskt parti som vågar diskutera sänkt skatt och en utbildning som lönar sig som en ren rättvisefråga, anser företrädare för Centerstudenter.

Eller...
Fråga direkt!